• Paris sanat alemi XI. yy da mimaride gotik üslubunun Paris ve bölgesinden başlayarak Avrupa’ya yayılması şehrin uluslararası bir sanat merkezi olmasına başlangıç oluşturacaktı. İtalya’nın Floransa şehrinde XV. yy ın ortalarında başlayan Rönesans akımıyla Avrupa’da sanat alanında önderlik, XVII. yy’ın ikinci yarısına kadar, Roma’ya kaydı. Paris bu tarihden sonra Avrupa’da sanat merkezi konumunu XIV. Louis’nin hükümdarlığı ile birlikte yeniden kazandı. “Le Beteau Lavoire” et “La Ruche” Montmartre ve Montparnasse’da artistlerin hem yaşayıp hem çalıştıkları iki efsanevileşmiş yeri XIX. yy’da empresyonist (izlenimci) akımın ortaya çıkışıyla, bu akımın doğum yeri Paris’dir, Paris’in sanat önderliği tartışma götürmez bir hale geldi. Bu konum birinci ve ikinci dünya savaşlarını da aşarak günümüze kadar devam edegelmektedir. XX.yy ın başında Picasso, Matisse ve Chagalle’ın Paris’i mekân tutmaları sanat dünyasının en civcivli anlarını oluşturacaktı. Başka bir seçenek ise değişik mimari üslupları: Gotik, Klasik, Art-Nouveau vs… ve bu üsluplardaki yapıları konu alan turlar. Mekân gezileri bir müze gezisi ile devam edebilir. Başta “Louvre”, “Orsay”, “Pompidou” olmak üzere, müzeler Paris’de yaşamış artistlerin, sanat akımlarını temsileden resim ve heykel koleksiyonları ile dolu: “Louvre” müzesinde başta Fransız sanatcıların eserleri olmak üzere Avrupa’nın güzel sanatlar alanında etkinlik gösterniş bütün ülkelerin ve ekollerin eserleri kronolojik bir sıraya göre sergilenmiştir. Resim sergisinde 3000 eserle fıransız ekoli başta gelmekte, bunu 1000 in üstünde eserle İtalyan ekolu takip etmekte Leonard de Vinci’nin “Lajacond” tablosu müzenin en çok ziyaretci çeken eserlerinden biridir. Bunu toplam 1500’e yakın tablo ile Flaman ve Hollanda ekolleri takip etmektedir. Orsay Müzesi: XIX. yy ın ikinci yarısı ile XX.yy ın ilk yarısında yapılan eserler, eskiden tren garı olan 80 li yılların başından sonra halka açılan bu müzede sergilenmektedir.
  • Süre: 3 saat
  • Fiyat: ?

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée.