PARİS MÜZELERİ

Verailles, Fontainbleau, Saint-Germain-en-Lay, d’Ecouen, de Compiegne et de Malmaison gibi şehir dışında kalan uluslararası üne sahip müzeleri bir yana bıraksak bile suriçi Paris’de yüzün üstünde müze bulunmaktadır. Devlet, Paris Belediyesi, Vakıflar, Dernekler veya özel kişiler tarafından kurulan ve yönetilen bu müzeler başta sanat, tarih ve arkeoloji olmak üzere bütün insan etkinliklerini bilim ve teknik de dahil ve tabiat örneklerini konu edinmektedir.
Şüpesiz bu sayısız kurumların içinde dünyanın en büyük müzelerinden biri, hatta en büyük müzesi olarak anılan Louvre müzesinin yeri tartışılmaz bir önem tutmaktadır. XVIII. yy’da Paris’de devrim rüzgarlarının estiği yıllarda halka açık ilk müzelere ansiklobetistlerin itkisiyle kurulmaya başladı. 10 Ağustos 1793’de, Louvre sarayının büyük galerisinin batı cepesinde beşyüzün üstünde tablonun ve yüzün üstünde sanat eserinin sergilendiği Muséum de la République (Cumhuriyet Müzesi) kapılarını halka açtı. Aynı tarihlerde Muséum d’Histoire Naturelle, 10 Haziran 1793 (Tabiat Tarihi Müzesi), Musée des Arts et Métiers, 10 Ekim 1794 (Meslekler ve Zanaatlar Müzesi), Musée des Monuments Français, 21 Ekim 1795(Fransa Abideler Müzesi) de hizmete açılacaktı. Kuşkusuz bu müzelerin bu kadar kısa bir zamanda örgütlenmesinde kralar tarafından oluşturulmaya başlanmış koleksiyonların büyük katkısı olacaktı. Louvre Müzesinin tablo koleksiyonları XV.yy’da kral I. François tarafından toplanmaya başlanan Italyan ressamlarının tabloları, Léonardo da Vinci’nin eseri Mono Lisabu tarihte  Fransa’ya getirilecekti, ve onu takip eden kralların katkılarıyla oluşacaktı. Aynı şekilde Tabiat Tarihi Müzesinin köklerini Botanik bahçesinin kuruluşuna önayak olan XII. Louis’nin doktoru Guy de Labrosse de, Teknikler Müzesininkini XIV. Louis’nin inisiyatifi ile kurulan Observatoire (Rasathane)de toplanan makina ve cihaz örneklerinde, Musée de l’Armée (Askeriye Müzesi)’nin kini Bastille kalesinde genç subayların eğitimi için toplanan silah modellerinde, Milli Kütüphanenin eşsiz madalya koleksiyonun köklerini yine I. François tarafından oluşturulmaya başlanan IV: Henri ve XIV. Louis tarafından zenginleştirilen kolleksiyonlarda aramak gerekir. Napoléon Bonapart’ın Parisi kurduğu birinci imparatorluğun başkenti yapma emeli doğrultusunda Avrupa’nın dört bir köşesinden elkoyarak Parise topladığı sanat eserleri ile inanılmaz kolleksiyonlara sahip olacak müzeler Waterloo bozgunundan sonra sahiplereri tarafından geri alınınca eski çaplarına geri döneceklerdi. Bu tarihte Napoléon Müzesi olarak anılan Louvre Müzesi 5000 in üzerinde sanat eserini kaybedecekti.
İmparatorluk dönemini takip eden restorasyon döneminde XVIII. Louis tarafından Luxembourg Sarayında yaşayan artistlere ayrılmış bir resim müzesi acılalacak dı. İkinci dünya savaşına kadar devam edecekolan bu müze savaştan sonra kurulacak Musée National d’Art Moderne adını alacak ve şimdiki Tokyo sarayına yerleşecekti. Devrim sırasında hasara uğrayacak olan ve Duhamel du Montceau maket kolleksiyonlarından oluşan Deniz Müzesi Concorde meydanındaki Denizcilik Bakanlığı binasını terk edip önce Louvre Müzesinin alt katlarından birini işgal ettikten sonra ikinci dünya savaşı sıralarında günümüzdeki mekanı Chaillot sarayına yerleşecekti. Yine restorasyon döneminde, Alexendre du Sommerard adlı bir asilzadenin orta çağ ve rönesans dönemine ait eserlerden oluşan koleksiyonlarının devlet tarafından 1843’de satın alınmasıyla oluşacak sanat eseri ve antika eşyalardan oluşan önceleri Musée des Termes et de l’Hôtel Cluny olarak, günümüzde Musée du Moyen Age (Orta Çağ Müzesi) olarak anılan müze kurulacaktı.
1871 Paris Komünün’den sonra müze kurma ve yönetme Devlet tekelinden çıkmaya başlıyor, yerel yönetimler ve özel kişilerin inisiyatifi ile kurulan müzeler gün görüyor.Victor Hugo, Honoré de Balzac’ın oturdukları evler Paris Belediyesi tarafından müze haline getiriliyor.

Afacan Paris

Afacan Paris

Paris şüphesiz çocukların oyunu, eğlenceyi ve kültürü bir arada tadabilecekleri, büyüklerin çocukluklarını yeniden yaşayabileceği anlar yakalayabilmeleri için bulunmaz bir fırsat.
CARNAVALET PARİS TARİHİ MÜZESİ

CARNAVALET PARİS TARİHİ MÜZESİ

Şehir müzesi diye de adlandırabileceğimiz bu müze sadece Paris'e, onun tarihine, yaşayanlarına ayrılmıştır. Şehrin tarihine merak edenler için bulunmaz bir olanak. Paris'de bulunan tarih öncesinden kalma ilk insan izlerinden günümüze kadar şehir tarihi arkiyologik kalıntılar, maketler, tablolar, mobilya ve akla gelebilecek her çeşit, toplam 500.000 parça eşya, ile yaşatılmaya çalışılmış. Müzenin içinde kurulduğu XVI. yy Paris'deki ilk rönesans mimarisi örneği konak kendi başına bir ziyaret konusu teşkil etmektedir. Bazı salonlar ziyaretcilere bir fikir vermesi için zamanın möbilya ve eşyaları ile düzenlenmiş. Çoğunluğu sadece dişardan ziyaret edilebilen XVI, XVII, XVIII. XIX yy ların konaklarının iç dekorasyonları hakkında bir fikir sahibi olunabilir bu müzeyi ziyaret ederken. Müze sahip olduğu en geniş tablo koleksiyonları ile orta çağdan günümüze kadar Paris'in tarihini dolduran önemli olayları temsil etmektedir.
HALK SANATLARI MÜZESİ

HALK SANATLARI MÜZESİ

969'da Musée de L'Homme dan ayrılarak Fransız halk sanatları ve folklorunu sergilemeyi amaçlayan bağımsız bir müze olarak Boulogne korusunda ziyaretcilerini kapılarını açtı. Müze sadece tarih boyunca Fransız halk sanatlarının bir vitrini olmakla yetinmeyip, ziyaretcilere Fransız toplumunu örf ve adetlerine kadar en geniş bir şekilde tanıtmaya çalişiyor.
İCATLAR MÜZESİ

İCATLAR MÜZESİ

PALAIS DE LA DECOUVERTE (İCATLAR MÜZESİ) Av. Franklin D. Roosevelt (8º) Metro: Franklin/Champs-Elysée Clemenceau. Tel:0140748173. Açık : Saat 930-1800arası, Kapalı : Ptesi. 1937 açılan Uluslararası Sanat ve Teknikler Geçici Sergisinin gördüğü yakın ilgi ve alakadan dolayı Yüksek Öğretim ve Araştırma Bakanlığına bağlanarak devamlı sergi haline getirilmesinden doğan bu müze jeoloji, astronomi, fizik, kimya, biyoloji, tıp, matematik gibi müspet, farazi bilimlerin ve tekniklerin kulandığı kuralların, ziyaretcilerin bizzat kendilerinin aktif bir şekilde katılabildiği deney ortamlarıyla, en geniş kitleler tarafından anlaşılabilecek şekilde sergileyen gerçek bir pedagoji harikası.
JEU DE PAUME MÜZESİ

JEU DE PAUME MÜZESİ

GALERIE NATIONALE DU JEU DE PAUME (JEU DE PAUME MİLLİ GALERİSİ) 1, place de la Concarde, giriş Tuillerie parkından (8º) Metro: Concorde. Tel:0142606969. Açık : Saat 1200-1900arası, Ctesi, Paz 1000-1900arası. Kapalı : Ptesi.
Jozefin ve Malmaison Şatosu

Jozefin ve Malmaison Şatosu

Paris'in güney batı varoşlarında (15 km.) Seine nehri yamaçlarında mütevazi ama bir o kadar şirin bir bahçe içinde aynı adı taşıyan belediye hudutlarında Parisli eşleriyle karşılaştırılamayacak kadar naçizane bir şato. Malikanenin kendisinden ziyade sakinleri için; Napolyon Bonapart ve ilk eşi Jozefin, geliniyor buraya. XIX. yy Fransa ve Avrupa'sının bu iki figürü mahremiyetleri içinde tanıma fırsatı buluyorsunuz bu mekanda, dahası, eğer Bonapart'ın önayak olduğu style empire "ampir tarzı" nı bütün halleriyle görmek, incelemek istiyorsanız bulunmaz fırsat ....
LOUVRE MÜZESİ

LOUVRE MÜZESİ

Kral I. François'nın İtalya seferleri sırasında oluşturmaya kraliyet resim ve heykel koleksiyonları onu takip eden kalar tarafından zenginleştirilerek genişletildi. 1789 Fransız Devrimin den sonra Millet Meclisinin Mayıs 1791de aldığı kararla Louvre Sarayı müzeye dönüştürüldü ve kraliyet koleksiyonları sergisi 27 Temmuz 1793'de halka kapılarını açtı.
MARMOTTAN-CLAUDE MONET MÜZESİ

MARMOTTAN-CLAUDE MONET MÜZESİ

MARMOTTAN-CLAUDE MONET (MARMOTTAN-CLAUDE MONET MÜZESİ) 2, rue Louis Boilly (16º) Metro: La Muette. Tel:0142240702. Açık : Saat 1000-1700arası, Kapalı : Ptesi. Giriş : 40 F, İnd 25 F. Emresyonist resim sanatının seckin koleksiyonlarından birini barındıran bu müze içinde barındığı XIX. yy konağı ile Claude Monet tabloları ile Paul Marmottan tarafından Güzel Sanatlar Akademisine bırakılmasıyla oluşan müze aynı zamanda Orta Çağ Flaman İtalyan resim sanantı örneklerlerinden oluşan bir koleksiyonada sahip. Claude Monet koleksiyonları resamın küçük oğullarından Michel Monet'nin babasından kalan tapbloları bu müzeye bırakması ile daha da zenginleşmiştir.
ORSAY MÜZESİ

ORSAY MÜZESİ

Monet, Manet, Renoir, Cezanne, Millet, Rousseau. Corot, Chavanne, Degas, Courbet, Van Gogh, Matisse, Gauguin, Toulouse-Lautrec eserleri sergilenen sanatcılar arsında. XIX. yy a ait mobilya ve masa, tuvalet takımları sergileri ve aynı döneme ait mimari eserler maketleri sergisi ayrıca bir ilgi merkezi.
ORTA ÇAĞ MÜZESİ

ORTA ÇAĞ MÜZESİ

Sivil gotik mimarinin Paris deki ender örneklerinden biri olan Cluny baş papazlarının Paris'de MS II. yy da romalılar tarafından yapılmış hamamlarının hemen yapılmış konağına da açılmış müze XIX. yy'da sayıştay üyesi, orta çağ sanat eseri koleksiyoncusu Alexsandre Du Summerard'ın oluşturmaya başladığı koleksiyonlarının mirascıları tarafından devlete bağışlanmasıyla oluşmuştur.
PARİS ASKERİYE MÜZESİ

PARİS ASKERİYE MÜZESİ

XIV. Louis'nin XVII. yy'da savaş mallüleri için kurduğu kışla misali konağın bir bölümünü işgal eden müze dokümanlar, üniformalar, silahlar yardımıyla silahlı kuvvetlerin tarihini görüntülemeye çalışıyor. Bazı silahların zaman içinde gelişmesini örnekleriyle sergileyen sergi salonları silah amatörlerinin özelile ilgisini çekeceği şüphesiz. Kralların ve generallerin özel silahları, değişik milletlerin askerleri üniformaları da koleksiyonlara ayrı bir renk katmaktadır. İstanbul'dan XIX. yy'da getirtilen semer halıları da bu renkliliği daha da güçlendirmekte.
PARİS ASYA SANATLARI MÜZESİ

PARİS ASYA SANATLARI MÜZESİ

Henri CERNUSCHI, politikacı ve ekonomiste, 1896'da evini ve iki yıl süren uzak doğu gezisi sırasında topladığı antika ve sanat eserlerini Paris şehrine miras olarak bırakmasıyla ortaya çıkan bu müze daha soraki edinimlerle de zenginleştirilmiştir.
PARİS DEKORATİF SANATLAR MÜZESİ

PARİS DEKORATİF SANATLAR MÜZESİ

Paris deki en popüler müzelerinden biri, belki de en popüleri. Güzel sanatların sanayi ve günlük hayatta kullanılan başta mobilya olmak üzere akla gelecek her türlü eşyaya uygulama örneklerinin sergilendiği bu müze XVII. yy'dan günümüze kadar disegn çalışmalarının kendi evrimi içinde gösterdiği gelişme ve yenilikleri en ilginç bir şekilde sergilendiği dünyanın ender kurumlarından biri.
PARİS MODERN SANAT MÜZESİ

PARİS MODERN SANAT MÜZESİ

1937 deki uluslararası sergi için inşa edilen Palais de Tokyo (Tokyo Sarayı) binasının doğu kanadını işgal eden müze çağdaş resam heykeltraşların eserlerinin yanında fotograf ve video kurguları da sergileniyor. Delunay, Fautrier, Dufy, Rouault, Gromaire, Matisse, Chagalle gibi tanınmış sanatcıların eserleri koleksiyonun büyük bir kısmını oluşturmakta. Parisli türk resamlardan Abidin Dino'un bir eseride bu müzede sergilenmekde.
POMPIDOU MODERN SANATLAR MÜZESİ

POMPIDOU MODERN SANATLAR MÜZESİ

Paris'in en eski mahallelerinden birinin; Beaubourg, ortasında fütüriste bir mimari tasarım ürünü; gerçek bir kültür rafinerisi, Centre Beaubourg veya Centre Georges Pompidou (dönemin Cumhurbaşkanı) adıyla anılan müze ilk açılışından, 1977'den beri yerli yabancı herkesin merak ve ilgisini üstünde toplamayı başardı.
RODIN MÜZESİ

RODIN MÜZESİ

MUSEE RODIN (RODIN MÜZESİ) 77, rue de Varenne (7º) Metro: Varenne. Tel:0147050134. Açık : Saat 930-1645arası, Kapalı : Ptesi.
Saint-Germain-en-Lay şato, park ve müzesi

Saint-Germain-en-Lay şato, park ve müzesi

Yine Paris'e 15 km mesafede Versailles yolu üzerinde Seine vadisi sırtlarında eşsiz parkı ve gözlere layık manzarasıyla bir XVI. yy şatosu ve içinde meraklıları için bir o kadar eşsiz arkeoloji müzesi. Tarih öncesinden; Homo Sapiens, Homo Neanderthal başlayıp Paris şehrini kuran keltlere kadar batı insanının kıtasında bıraktığı izlerden en seçme örneklerin toplandığı bir müze. Yine meraklılarına; Rönesans şato mimarisin Paris e en yakın örneği bir esser. Yola cıkmışken Versailles veya Malmaison şato turlarıyla da eşleştirilebilecek bir yerde bu şato iyi planlandığı taktirde bir taşla iki kuş vurmak işten bile değil....
ŞARAP MÜZESİ

ŞARAP MÜZESİ

MUSEE DU VIN (ŞARAP MÜZESİ) 5, square Charle Dickens (16º) Metro: Passy. Tel:0145256326. Açık : Saat 1000-1800arası, Kapalı : Ptesi, Salı. Giriş : Serbest.
TABİAT TARİHİ MÜZESİ

TABİAT TARİHİ MÜZESİ

MUSEUM NATIONALE D’HISTOIRE NATURELLE (TABİAT TARİHİ MÜZESİ) 36, rue Geoffroy St. Hilaire, Jardin des Plantes (5º) Metro: Censier Daubenton/Jussieu. Tel:0140793000. Galerie de Minéralogie, de Paléontologie et d’Anatomie Comparée (Mineraloji, Paleontolojie ve Karşılaştırmalı Anatomi Galerisi) Açık : Saat 1000-1700arası, Kapalı : Salı. Grande Galerie de l’Evolution (Evrim Galerisi) Açık : Saat 1000-1800arası, Kapalı : Salı. Serres Tropicales (Tropik Seralar) Açık : Saat 1300-1700arası, Kapalı : Salı. Ménagerie (Hayvanat Bahçesi) Tel:0140793794 Açık : Saat 900-1700arası, Kapalı : Salı.
Zenaatlar Müzesi

Zenaatlar Müzesi

İlk bisikletler, ilk telefonlar, ilk otomobiller, ilk uçaklar, ilk radyolar müze koleksiyonlarının önemli bir bölümünü oluşturuyor. Büyükler kadar çocuklarında ilgisini çekebilecek bir müze ergenler için bir ilham kaynağı olabilir.