• Jöntürklerin Paris'i XVI. yy’da Osmanlıların Fransa’ya tanıdığı imtiyazlarla (Kapitülasyonlar) başlayan yakın ilişkiler daha sonra gelişerek devam etti. XVIII. yy’ın başlarında Yirmisekiz Çelebi Mehmet efendi ilk Osmanlı Paris devamlı elçisi oldu. Parisliler için çok renkli bir dönem oldu onun elçilik dönemi. O nun yaşantısı soylular arasında ilk oryantalizm modasının doğuşuna yol açtı. İstanbulla döndükten sonra Osmanlı dilinde ilk Paris rehberini anılar şeklinde kaleme aldı Yirmi sekiz Çelebi Mehmet Efendi. Onun anıları XIX.yy da Fransızcaya çevrildi. Yirmi sekiz Çelebi Mehmet Efendi ’nin izleri üzerinde anıları ile dolu bir Paris turu atmak mümkün. XVIII. yy ın ortalarında Yirmi sekiz Çelebi Mehmet Efendi’yi elçilik görevinde oğlu takip etti. Bu resmi Osmanlı varlığının yanında özelikle XIX. yy ikinci yarısında terrakicilerden oluşan resmi elciliğe muhalif daha sonra “Jön Türkler” deyimi ile Fransız lügatına da geçecek bir Osmanlı gurup mekân tutacaktı Paris’i. Namık Kemal, Ahmet Rıza Genç Osmanlılar gurubun önde gelen isimlerinden. Meşvere adı altında Osmanlıca ve Fransızca olmak üzere iki dilde bir gazete çıkardılar. ılk Jön Türk kongresi 4-9 şubat 1902 tarihinde Paris’de toplandı.Şair Yahya Kemal Beyatlı, Felsefeçi Şinasi, Resam şeker Ahmet Paşa yine aynı dönemlerde kısa bir süre de olsa Paris’i mekân tutan Osmanlı aydınlarındandı Osmanlı daimi elciliği ile Jön Türkler gurubu arasındaki sürtüşmeler polisiye romanlara konu oldu. Kırım savaşından doğan diplomatik yakınlaşma Fransa ile Osmanlı imparatorluğu arasında ticari ve kültürel faliyetlerin gelişmesine yol açtı. Bir çok Osmanlı genci kendilerini yetiştirmeleri için Paris ’e yollanıyordu: 1857 ’de şimdiki Grenelle mahallesinde Ecole İmperial Ottoman gelen gençleri eğitime hazırlamak için hizmete açıldı. Cumhuriyet döneminden sonra ikici dünya savaşını takip eden yıllarda Paris yine türk aydınlarının uğrak yerlerinden biri olmaya devam etmiştir. Bu dönemin en ilginç figürlerinin başnda iki ünlü ressamımız gelir akla Fikret Mualla ve Abidin Dino. Paris ’de yaşamış Türklerle ilgili tur değişik başlıklar altında organize edilebilir: Ressamlar, Yazarlar, Jön Türkler, işciler... gibi. Bu turu bir tam gün veya yarım gün olarak düzenlemek mümkün. Tur kişileri ve olayları yerinde anımsatmayı amaçlıyor
  • Süre: 3 saat
  • Fiyat: ?

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée.